Před 100 lety na poslední hlídce: Z táborového deníku šestnáctiletého skauta Jiřího Wolkera 18. srpna 1916

| Autor: - Bohoušek.cz a -mkr- | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 21. 8. 2016 |

Jiří Wolker, básník, byl jako mladý hoch jedním z prvních, kdo tábořili s prvními skauty u nás, nedaleko Vorlovské myslivny se zakladatelem českého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem.

Básník Jiří Wolker jako skaut v r. 1916 (detail)

Na táboře si psal podrobný deník... a v lese nedaleko myslivny má pomníček.
Letos v srpnu tábořiště prvních skautů okolí pomníčku skautští vedoucí z kurzu Gemini nově upravili, vyčistili studánku na tábořišti a přidali pár informačních tabulek...

Bohoušek.cz vzpomněl výročí "poslední"Wolkerovy hlídky:

18. srpna 1916

41. DEN

Básník Jiří Wolker jako skaut v r. 1916 Hlídka mi uběhla báječně, neboť starší Motyčka se mnou hlídal a tak bavili jsme se až do pěti hodin. Potom vzbudil jsem Žižku a šel spat. Brzy mě však probudili, neboť chtěli jsme býti na Lipnici o desáté hodině. Vyrazili jsme s panem Arnimem; pan profesor šel o něco dříve. Nebe bylo zatažené a shůry padal onen nekonečný déšť malých kapek.

NA POSLEDNÍ HLÍDCE

Seděl jsem u hasnoucího ohně, jenž probleskoval jen chvílemi zpod hustého popelového povlaku. Nad hlavou tiše šuměly mi větve a setřásaly smutně neviditelné krůpěje, melancholicky pleskající o rozvlhlou lesní prsť. Byla ještě tma a ráno dalo se jen tušit v těch hlubinách rozplakaného lesa. Nade mnou plula oblaka...

Celý text na Bohoušek.cz:

http://www.bohousek.cz/clanek-2016080008-pred-100-lety-na-posledni-hlidce-z-taboroveho-deniku-sestnactileteho-skauta-jiriho-wolkera-18-srpna-1916.html

http://www.bohousek.cz/clanek-2006081801-na-posledni-hlidce-z-taboroveho-deniku-sestnactileteho-skauta-jiriho-wolkera.html

Tyto texty vyšly knižně, ukázky – zejména námi uvedené „Na poslední hlídce“, potom i časopisecky.
Text „Na poslední hlídce“ otiskl již 15. září 1916 časopis Junák.

#skaut #Wolker #tábor #výročí


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016080069-pred-100-lety-na-posledni-hlidce-z-taboroveho-deniku-sestnactileteho-skauta-jiriho-wolkera-18-srpna-1916.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku